Steenmarters: niet eng, maar bijzonder!

Steenmarters zijn bijzondere beesten waar je soms, in de avondschemer of vroeg in de ochtend, een glimp van opvangt. Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ geldt helaas voor deze rasklauteraars onder de nachtdieren. Ze hebben hun imago niet mee, men vindt ze griezelig en hun aanwezigheid zorgt soms voor overlast. Ondanks hun verborgen levenswijze, leven steenmarters vaak in de nabijheid van mensen. Onvermijdelijk is dan ook dat deze diersoorten en mensen elkaar soms tegenkomen. Steenmarters zijn beschermde dieren, doden mag niet. Daarom is er het Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters. Het meldpunt is in opdracht van de provincie Fryslân in het leven geroepen om mensen snel en deskundig te helpen met vragen over deze beschermde dieren en adviezen te geven bij steenmarters in woningen. Op deze webpagina’s kunt u meer lezen over dit doorgaans solitaire pelsdier.